cərgələrarası

cərgələrarası
sif. k. t. Əkilmiş bitki cərgələri arasında olan. Cərgələrarası sahə. Əkinlərin cərgələrarası becərilməsi. – <Bilal:> . . Cərgələrarası suvarma cızlarını çəkmək böyük ustalıq istəyir. B. Bayramov. // is. Əkilmiş bitki cərgələri arasında olan sahə. Cərgələrarasının şumlanması. Bağ sahələrində cərgələrarasını becərmək üçün ayrıca «PV-1,7» markalı kotan tətbiq edildi.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • idarələrarası — is. Müxtəlif idarələr arasında olan, aparılan, cərəyan edən. İdarələrarası yazışma …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məktəblərarası — sif. Bir neçə məktəb arasında olan, bir neçə məktəbə aid olan. Məktəblərarası idman yarışı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qitələrarası — sif. Yer kürəsinin qitələri arasında hərəkət edən, bir qitədən digər qitəyə, yaxud qitələrə gedib çatan. Qitələrarası raket …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şəhər(lər)arası — sif. Şəhərlər arasında olan, işləyən. Şəhərlərarası telefon stansiyası. Şəhərlərarası avtobuslar işləyir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • alağaj — (Qazax, Şəmkir) sahələrarası sərhədlərdə kilometr məsafəsini göstərmək üçün basdırılan nişan ağacları. – Gün qalxmışdı mən alağajdan ötəndə (Qazax); – Ötdüyümüz alağajın üstündə qarğa oturmuşdu (Şəmkir) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • beynəddüvəl — ə. dövlətlərarası, beynəlxalq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • beynəlmiləl — ə. millətlər arasında olan, millətlərarası …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • allanmaq — f. Al rəngə boyanmaq, bəzənmək; al çiçək açmaq. // Qızarmaq, al rəng almaq. Ağ alma allanıbdı; Ağacdan sallanıbdı; Mən sənə nə dedim ki; Gül üzün xallanıbdı? (Bayatı). Bəzəklənir, düzəklənir, bağın fəzası rənglənir; Yaşıllanır, həm allanır,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • avtovağzal — is. Şəhərlərarası və şəhərətrafı avtobus marşrutları sərnişinlərinə xidmət göstərmək üçün şəhərlərdə yaradılan tikililər kompleksi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cərgəarası — bax cərgələrarası …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”